Ofte stilte spørsmål

Hva er en mentalist?

En mentalist er en person som har evnen til i underholdningsøyemed å påvirke én eller flere av de parapsykologiske elementene I den menneskelige tankesett.. Jeg har fokusert på feltene ESP (Extra Sensory Perception), Tankelesning, Psykokinese og suggesjon.

Er en mentalist «synsk»?

Begrepet «synsk» har blitt overbenyttet i dagens media.. Det omfatter alt, fra spåmenn på tivoli til de omdiskuterte og tvilsomme telefontjenestene hvor man kan få lest sin fremtid og skjebne. Jeg mener det er riktig å si at de fleste til en viss grad kan utøve ikke-fysisk innflytelse og påvirkning. Akkurat som en sans kan bli skjerpet for å kompensere for tapet av en annen sans, eller måten hukommelsen kan bli utvidet og skjerpet, er de flestes psykiske potensiale alltid ukjent inntil det er avdekket og utforsket.. Evnen til å fokusere på dette potensialet og til å utvide grensene, er kjernen av en mentalists innflytelse og påvirkning.

Kan du «lese tankene mine»?

Jeg har ennå til gode å se noen som påstår å kunne «lese andres tanker». Når dette er sagt, tror jeg, – og demonstrerer til publikums undring og fornøyelse at det faktisk er mulig å finne ut av individuelle tanker og tankeprosesser, å undersøke dem i forhold til andre indikatorer og tegn (verbale, nonverbale, historiske etc ) og å ha en viss innflytelse på hva en person vil tenke og tro. Dette er kalt suggesjon eller «Suggesjonens Makt»

Kan enkeltindivider hindre deg i å lese konkrete tanker?

Den menneskelige bevisstheten er en fantastisk ting. På samme måte som det er varierende intellektuelle egenskaper, er det svært stor forskjell på i hvor stor grad mennesker åpner seg opp for verbal og nonverbal kommunikasjon og for annen bevisst eller ubevisst påvirkning. Vi hører av og til om enkelte som er mer mottagelige enn andre. Andre avviser totalt psykisk energi og parapsykologiske fenomen. Det som er et faktum, er at hvis en person ikke er villig til å møtes på halvveien, vil tanker og hemmeligheter være like skjult og sikre som i banken.

Benytter du noen gang illusjoner eller magi i forestillingene?

Jeg er en entertainer. Jeg elsker mysterier og det å skape mysterier. Jeg prøver alltid å gi inntrykk av at det jeg gjør er ekstraordinært. Derfor involverer jeg illusjoner på samme måte som teater, film og TV gjør det. Målet med mine opptredener er å skape et miljø som inkluderer humor, spenning og mysterier.

Tar du av og til feil?

Gjennom årene har jeg forbedret meg, og estimerer meg til å ha rett i 90 % av tilfellene.

Hva ønsker du å oppnå?

Mitt mål er at et publikum skal bli underholdt og mystifisert, samtidig med å oppnå en erkjennelse av at vi alle har en utrolig evne til å kunne utføre alt vi ønsker… hvis vi bare tør å ta i bruk alle våre evner og kapasitet.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen