Bare et nummer i rekken ?

Det å bli leiet inn som entertainer for å sette en ekstra spiss på et arrangement er en forpliktende oppgave.

Ofte er arrangører av en konferanse eller en bankett ikke helt sikker på hva de skal ha, bortsett fra «noe underholdende» å krydre arrangementet med.

Like ofte er de ikke helt sikre på hva de får, bortsett fra at de har troen, på og håpet om at den eller de som har blitt leiet inn vil sette prikken over I-en på dette arrangementet.
Mange ønsker gjerne noe som er skreddersydd for dem.

Det undrer meg derfor å høre entertainere i bransjen av og til fortelle om både to og tre oppdrag pr dag, – ofte på forskjellige kanter av landet samme dag!

I et ukemagasin kunne man for kort tid siden lese at en artist stolt forkynte at hans rekord var seks oppdrag på en dag!

Jeg har en ufravikelig tro på at om en oppdragsgiver eller arrangør skal føle seg trygg på hva han får, må han også føle at hans eller hennes arrangement blir tatt på alvor.

Selv om det kunne være fristende av økonomiske grunner, etablerer jeg aldri slike samlebånd av oppdrag.
Det å halse fra den ene adressen til den andre, gjerne uten skikkelig dialog med oppdragsgiver på forhånd og ofte med ankomst til stedet bare minutter før man går på scenen er i mine øyne ikke det å vise omtanke og respekt for oppdraget.

For egen del har jeg satt en ufravikelig maksimumsgrense på to oppdrag pr uke.
På denne måten rekker jeg en skikkelig dialog med deg som forespør meg om ønsker og behov. Hvis mulig ønsker jeg et briefing-møte hvor ditt arrangement kan gås igjennom.

Slik får jeg også nok informasjon og bakgrunnsstoff om bedriften til å «skreddersy» innslaget.
Jeg opptrer svært ofte utenbys, og ved å være så restriktiv med antall oppdrag, rekker jeg å være på hotellet mange timer før jeg skal opptre, – helst dagen i forveien.

Fly kan bli innstillt, veier kan bli stengt, bildekk kan punktere og andre hindringer kan inntreffe.
Lokaler eller teknisk utstyr kan være av en helt annen beskaffelse enn det som ble beskrevet.

Murphy’s lov gjelder fortsatt, og det dette kan føre til av forsinkelser ønsker jeg ikke å utsette hverken oppdragsgiver eller meg selv for.

Derfor er jeg ute i god tid før en opptreden, uthvilt, og klar til å gi publikum mitt absolutt beste.

Da har jeg også tid til å orientere meg i lokalene hvor showet skal finne sted, og endre eller rette opp forhold hvis det er behov for det.

Sist, men ikke minst, da kan du være trygg på at jeg er på stedet når jeg skal, klar til å gi publikum en minneverdig opplevelse.

Slik at du føler deg trygg på at jeg leverer og innfrir som lovet,

Slik at du ikke føler deg som bare et nummer i rekken.

Slik at du ønsker å bestille meg igjen ved senere anledninger!

For å si som en gammel tyggegummi-reklame;

That’s it, – and that’s that!

Skroll til toppen