– og sannelig ble det travelt!

Det har gjennom høsten vært en gledelig etterspørsel etter mine show. Det har blitt mange opptredener, både for det private næringsliv og det offentlige.
Tilbakemeldingene etter disse showene har vært særdeles hyggelige, og det virker som om interessen blant folk flest for «det mystiske og uforklarlige» er økende.

– Til og med en opptreden i de norske tryllekunstneres «høyborg», Magiske Cirkel Norge har det blitt tid til.
Jeg fikk vite at jeg etterlot de 75 magikerene med stor grad av undring og forbauselse, noe jeg ikke er misfornøyd med, – spesielt i de kretser.
Magiske Cirkel Norge’s medlemsblad uttalte blant annet at «- Sven Rygh hadde forbløffende mentale evner!»
Tusen takk for den tilbakemeldingen!

Jeg er i prinsippet booket fullt opp for resten av året.
Det kan imidlertid skje endringer i dette, så skulle du ha behov for denne type underholdning i forbindelse med ditt julearrangement, er du velkommen til å ta kontakt.
Kanskje jeg likevel kan klare å sette av tid til ditt selskap eller arrangement!

Skroll til toppen